Sanger, korleder og sangpedagog

Carl Høgset har studert språk og musikk ved Universitetet i Oslo og sang og korledelse ved Norges musikkhøgskole. Han startet Grex Vocalis i 1971. Koret har i årenes løp vunnet 1. pris i en rekke internasjonale korkonkurranser. I 1987 startet Høgset Norges Ungdomskor sammen med Joar Rørmark. Også med dette koret har han vunnet flere 1. priser i internasjonale konkurranser. Han ledet dette koret i 17 år frem til 2004. Høgset var dirigent for mannskoret Den Norske Studentersangforening fra 1983 til 1986, og han ledet også Sølvguttene fra høsten 2003 til sommeren 2004..

Hans debutkonsert som kontratenor fant sted i Oslo i 1977. Han har vært solist i diverse større barokkverk, som Händels ”Messias” og Bachs ”Juleoratoriet”, men også medvirket i moderne verk som ”Draumkvedet” av Arne Nordheim. Hans solo-CD med sanger av Purcell, Händel, Grieg og Nordheim kom i 1995. I 1998 kom CD’en ”Generations” hvor han synger duetter med sin sønn Rasmus. Høgset er også i med i vokalkvartetten Quattro Stagioni.

Carl Høgset startet sangkurset Alle kan synge i februar 2002. Dette kurset har i 2010  ca 500 deltagere i Oslo, og har også filialer i andre byer i Norge. To ganger per år opptrer deltagerne i Allekan synge-kurset i Konserthuset i Oslo.

.

Høgset er ofte instruktør ved sang- og dirigentkurs i inn- og utland, samt jurymedlem ved internasjonale korkonkurranser. Han har utgitt en liten bok om sangteknikk med tilhørende øvelser på CD og DVD. Boken er oversatt til ti fremmede språk.

Carl Høgset ble høsten 2007 utnevnt til Ridder av 1. klasse av Den Kongelige Norske St.Olavs Orden for sin innsats for norsk musikkliv.